Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra
Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
16:06 10/06/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020.
Bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra
16:02 10/06/2015
Từ ngày 05/5 đến ngày 07/5/2015, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra” cho...