Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra
Tập huấn “Tăng cường sự tuân thủ tại nơi làm việc thông qua thanh tra lao động tại Việt Nam”
16:16 10/06/2015
Khóa tập huấn “Tăng cường sự tuân thủ tại nơi làm việc thông qua thanh tra lao động tại Việt Nam” diễn ra từ ngày 24-28/2/2014 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Thanh tra...
Hội thảo Tham vấn xây dựng chiến lược đào tạo Thanh tra lao động
16:15 10/06/2015
Sáng 29/1/2015, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Tham vấn xây dựng Chiến lược đào tạo thanh tra...
Nâng cao năng lực thanh tra vệ sinh lao động trong các lĩnh vực có sử dụng Amiăng
16:12 10/06/2015
Nhằm nâng cao kiến thức chuyên ngành về vệ sinh lao động, tránh rủi ro khi tiếp súc với Amiăng, đồng thời nâng cao kỹ năng thanh tra, kiểm soát, phòng ngừa tác hại của Amiăng, ngày...
Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
16:06 10/06/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020.
Bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra
16:02 10/06/2015
Từ ngày 05/5 đến ngày 07/5/2015, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra” cho...