Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra
Nâng cao năng lực thanh tra vệ sinh lao động trong các lĩnh vực có sử dụng Amiăng
16:12 10/06/2015
Nhằm nâng cao kiến thức chuyên ngành về vệ sinh lao động, tránh rủi ro khi tiếp súc với Amiăng, đồng thời nâng cao kỹ năng thanh tra, kiểm soát, phòng ngừa tác hại của Amiăng, ngày...
Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
16:06 10/06/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020.
Bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra
16:02 10/06/2015
Từ ngày 05/5 đến ngày 07/5/2015, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra” cho...