Nghiên cứu khoa học
Hội thảo "Hỗ trợ và nâng cao năng lực về chính sách cạnh tranh và Luật cạnh tranh ở châu Á"
17:13 10/06/2015
Trong 2 ngày 16, 17/8/2005, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo "Hỗ trợ và nâng cao năng lực về chính sách cạnh tranh và Luật cạnh tranh ở châu á". Tham dự Hội thảo có ông Pradeep S....
Hội thảo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật phòng chống tham nhũng
17:11 10/06/2015
Sau 4 ngày thảo luận, sáng 19/8/2005, Thanh tra Chính Phủ phối hợp với UNDP đã tổ chức Hội thảo tổng kết ý kiến của các chuyên gia về ưu điểm, hạn chế và kiến nghị hoàn thiện đối...
Dự án “Chương trình An toàn Lao động và Hệ thống Thanh tra Lao động hợp nhất” tổ chức trao tặng đĩa CD và Sách về Công ước 81 và 129
17:11 10/06/2015
Chiều 29/7, tại Hà Nội, Dự án “Chương trình An toàn Lao động và Hệ thống Thanh tra Lao động hợp nhất” ( Dự án ILO/VIE/00/M01/GER) và Văn phòng ILO Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giới...
Hội thảo “Giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công”
17:10 10/06/2015
Ngày 12/8/2005, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Liên đoàn Giới chủ Nauy (NOH) tổ chức hội thảo “Giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động...