Nghiên cứu, trao đổi
Điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014- Về chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần
16:12 11/05/2016
Luật bảo hiểm xã hội 2014 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2016. Về chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, kế thừa Luật BHXH hiện hành, Luật BHXH 2014 quy định những trường hợp sau...
IALI - Sổ tay Thanh tra lao động: Đo lường hiệu quả hoạt động thanh tra ATVSLĐ
15:49 29/12/2015
Đo lường hiệu quả hoạt động của một cơ quan thanh tra lao động có vai trò thiết yếu đảm bảo hiệu quả cho hoạt động thanh tra lao động. Nếu không có các hoạt động giám sát và đo...
Một số vấn đề cần biết khi viết và đăng tin trên Trang thông tin điện tử Thanh tra Lao động - Thương Binh và Xã hội
15:12 22/12/2015
Nhằm giúp các Biên tập viên bổ sung kỹ năng viết tin, chúng tôi xin trao đổi một số vấn đề liên quan đến tin và các thuộc tính của tin báo chí để các Biên tập viên tham khảo. Ban...
Hội thảo "Hỗ trợ và nâng cao năng lực về chính sách cạnh tranh và Luật cạnh tranh ở châu Á"
17:13 10/06/2015
Trong 2 ngày 16, 17/8/2005, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo "Hỗ trợ và nâng cao năng lực về chính sách cạnh tranh và Luật cạnh tranh ở châu á". Tham dự Hội thảo có ông Pradeep S....
Hội thảo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật phòng chống tham nhũng
17:11 10/06/2015
Sau 4 ngày thảo luận, sáng 19/8/2005, Thanh tra Chính Phủ phối hợp với UNDP đã tổ chức Hội thảo tổng kết ý kiến của các chuyên gia về ưu điểm, hạn chế và kiến nghị hoàn thiện đối...
Dự án “Chương trình An toàn Lao động và Hệ thống Thanh tra Lao động hợp nhất” tổ chức trao tặng đĩa CD và Sách về Công ước 81 và 129
17:11 10/06/2015
Chiều 29/7, tại Hà Nội, Dự án “Chương trình An toàn Lao động và Hệ thống Thanh tra Lao động hợp nhất” ( Dự án ILO/VIE/00/M01/GER) và Văn phòng ILO Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giới...
Hội thảo “Giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công”
17:10 10/06/2015
Ngày 12/8/2005, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Liên đoàn Giới chủ Nauy (NOH) tổ chức hội thảo “Giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động...