Trong những năm qua, nền kinh tế thị trường của Việt Nam ngày càng phát triển, Luật doanh nghiệp ra đời đã khuyến khích hoạt động của các thành phần kinh tế năng động hơn với 25.000 doanh nghiệp mới ra đời, nâng tổng số các doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực trong cả nước lên 170.000.. Tuy nhiên, quan hệ lao động ngày càng diễn biến phức tạp, tình trạng đình công, lãn công không ngừng gia tăng. Nếu như năm 1995 mới có 60 cuộc đình công thì 2004, đã tăng gấp đôi lên125 cuộc, phần lớn là bất hợp pháp và chưa theo quy trình. Hội thảo lần này xoay quanh các vấn đề về vai trò của Chính phủ, các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và đình công tại doanh nghiệp; hướng giải quyết các cuộc đình công theo tinh thần Dự thảo Pháp lệnh giải quyết các cuộc đình công tại Việt Nam; giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công tại doanh nghiệp; thế nào là là tranh chấp lao động liên quan đến quyền và tranh chấp lao động liên quan đến lợi ích... Cuộc hội thảo là diễn đàn sôi nổi để các doanh nghiệp, các nhà quản lý đóng góp ý kiến về việc xây dựng khung pháp lý, các cơ chế, chính sách giải quyết đình công của người lao động, tiến tới xây dựng thành công Pháp lệnh giải quyết các cuộc đình công tại Việt Nam trong thời gian ngắn nhất. Mỹ Hạnh (Tạp chí LĐXH)