Ngày 7/10/2015, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định số 1452/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực trạng tham nhũng và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng của Bộ kể từ khi có Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2005) đến nay.

thu truong chi dao.jpg
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí nhấn mạnh: công tác Phòng, chống tham nhũng là một trong những nội dung, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Nhà nước hết sức quan tâm. Với mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng; đồng thời hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Qua đó cũng là dịp để các đơn vị rà soát đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác Phòng, chống tham nhũng ở đơn vị mình, đã và đang thực hiện được gì và chưa được gì. Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Phòng, chống tham nhũng giai đoạn tiếp theo.


Pho CTT phu trach TTr Bo Nguyen Tien Tung phat bieu.jpg
Cũng tại Hội nghị, Phó Chánh Thanh tra, Phụ trách Thanh tra Bộ Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Tiến Tùng thông báo kế hoạch thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN tại Bộ; khái quát những nội dung chính, đồng thời hướng dẫn cụ thể để đại diện các đơn vị thuộc Bộ hiểu hơn về Luật Phòng, chống tham nhũng cũng như cách thức làm báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng của chính đơn vị mình thời gian qua.
Cũng theo kế hoạch, sau hội nghị triển khai lần này, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tổng kết chính thức về Bộ trước ngày 30/10/2015. Sau đó, Thanh tra Bộ sẽ tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN của Bộ để gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày  30/11/2015. Dự kiến, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Bộ LĐ-TB&XH diễn ra vào ngày 10/12/2015.


                                                                                                            (Theo trang tin Bộ LĐTBXH)