Quyết định số 99/QĐ-LĐTBXH ngày 19/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2017
Chi tiết nội dung xem tại đây