logo

Thanh tra lao Động - Thương binh và Xã hội

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại 11 doanh nghiệp

chi tiết 11 doanh nghiệp theo file kèm

File 1File 2File 3File 4File 5File 6File 7File 8, File 9, File 10, File 11

  • Chia sẻ
Nguồn:
Tin Liên quan
Tài liệu mới
Đọc nhiều

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Thanh tra lao dộng - Thương binh và Xã hội

  • 12 ngô quyền- Hoàn Kiếm- Hà Nội
  • (04) 39362932 Fax:(04) 39363749
  • banbientap@thanhtralaodong.vn

Trưởng ban biên tập:
Ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra Bộ

Đặt làm trang chủ Về đầu trang