logo

Thanh tra lao Động - Thương binh và Xã hội

Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về huấn luyện ATVSLĐ tại tại 05 công ty

Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về huấn luyện ATVSLĐ tại 05 công ty (file gửi kèm)

File 1File 2File 3File 4File 5

  • Chia sẻ
Nguồn:
Tin Liên quan
Tài liệu mới
Đọc nhiều

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Thanh tra lao dộng - Thương binh và Xã hội

  • 12 ngô quyền- Hoàn Kiếm- Hà Nội
  • (04) 39362932 Fax:(04) 39363749
  • banbientap@thanhtralaodong.vn

Trưởng ban biên tập:
Ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra Bộ

Đặt làm trang chủ Về đầu trang